Stationsstraat 32, 6093 BL, Heythuysen.

Bedrijfs- en financiële administratie

Bedrijfsadministratie

De administratie van een bedrijf is cruciaal om vanaf het begin af aan goed op te zetten en bij te houden. Hierin is duidelijk te zien wat de inkomsten en uitgaven zijn, het geheugen van je bedrijf waar je altijd op kunt terug vallen wanneer dit nodig is voor de belastingdienst, investeerders of gewoon als je zelf wilt weten hoe je bedrijf ervoor staat.

Bedrijfs en financiele administratie

Het opzetten en bijhouden van een goede administratie vanaf het begin is erg belangrijk en ook verplicht. Echter dit kan zeer tijdrovend werk zijn en vinden ondernemers dit niet altijd even leuk. Het goed bijhouden en verwerken van een administratie vergt ook specifieke kennis van zaken. Hoe groter een bedrijf wordt, hoe meer gespecialiseerde kennis er nodig kan zijn.

Een goede reden voor veel ondernemers om hun administratie uit te besteden.

Financiële administratie

In Nederland is men verplicht een financiële administratie bij te houden.

Ter onderbouwing van opgaves en belastingaangiften dienen de volgende gegevens bewaard te worden

  • Alle financiële gegevens zoals kassabonnen, in- en verkoopfacturen, bankafschriften en verder bewijzen van inkomsten en uitgaven.
  • Voor medewerkers moet er een salarisadministratie bijgehouden, waar onder begrepen salarisstroken, contracten, aangiften loonheffingen.

Vastleggingen in de administratie zijn nodig ter onderbouwing van opgevoerde kosten en omzet.

Deze zijn weer nodig zijn om de onderbouwing t.b.v. de omzetbelasting (BTW) / inkomstenbelastingen / vennootschapsbelasting en loonbelasting aangiften te kunnen fungeren.

Wij kunnen het gehele financiële traject verzorgen van jouw administratie, aangiften ten behoeve van de belastingdienst, jaarrekeningen, salarisadministratie en alle zaken voor de kredietverstrekker, managementinformatie (liquiditeitsprognose, budgetten) en uiteraard je privé vermogen. We kunnen je adviseren in deze zaken en samen je onderneming inrichten naar jouw wensen in juridische en financiële zin.

Risicobeheersing en fiscaliteit gaan niet altijd hand in hand en keuzes blijft u altijd zelf maken.

We kunnen u wel wijzen op de gevolgen van keuzes en u hierin adviseren. Wij gaan een moeilijk gesprek niet uit de weg. Eerlijk en betrouwbaar, ook als dit even niet uitkomt.