Stationsstraat 32, 6093 BL, Heythuysen.

MKB advies en financiële planning

Als ondernemer kom je voor tal van vraagstukken te staan. Vraagstukken die horen bij elke fase waarin je onderneming zich bevindt. Maar ook vraagstukken waar je eigenlijk geen tijd voor hebt of, waar je in vast loopt. Wij kunnen als business coach / financieel adviseurs samen met je sparren over vraagstukken die je, als ondernemer bezig houden en hierin meedenken. Samen met jou een route uit stippelen.

Op welk punt staan we vandaag? Op welk punt wil je over 3 tot 5 jaar staan? Groeit het bedrijf en hoe vang je dit op? Hoe realiseren we dit alles. Strategische keuzes en positionering die je maakt voor je onderneming kunnen zich voor het gevoel uitbetalen, maar of dit ook echt zo is, is vaak te zien in de financiële cijfers.

Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is dit “meten is weten” vaak niet te realiseren binnen het eigen bedrijf omdat de financiële kennis ontbreekt. Wij vinden het belangrijk om dit samen te bekijken, te adviseren maar ook om een kritische spiegel voor te houden als dit nodig is.

Financiële planning

Wat zeggen de financiële cijfers nu eigenlijk? Waar kun je bijsturen en wanneer is het beter een andere weg te kiezen. Een financiële planning is het totaalbeeld van de financiële situatie, zakelijk maar ook privé. Hoewel er altijd onzekerheden blijven probeert een financieel plan een zo goed mogelijk beeld te geven van de toekomstige inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn.

Het wordt hiermee gemakkelijker om de mogelijkheden voor toekomstige uitgaven, een bepaalde levensstandaard na pensionering etc in kaart te brengen en/of te bevorderen.

Zaken die te maken hebben met een financiële planning kunnen zijn:

  • Belastingen
  • Financieringen
  • Huwelijksvermogensrecht en erfrecht
  • Levensverzekeringen en pensioenen
  • Sociale zekerheid
  • Sparen en beleggen

Een financieel plan/ondernemingsplan is ook een hulpmiddel om te bepalen of je bedrijfsidee haalbaar is. Het helpt om bijvoorbeeld financiers te overtuigen om te investeren in uw onderneming als dit nodig is. Vragen die voorbij komen als; wat is nodig om een goede start te kunnen maken?

Hoe ga je financieren en tegen welke voorwaarden? Hoeveel winst verwacht je de komende paar jaar? Hoeveel geld heeft u privé nodig? Is het haalbaar? Onderdeel van een financieel plan/ ondernemingsplan zijn verschillende begrotingen die hiervoor nodig kunnen zijn. Denk daarbij aan een liquiditeitsbegroting, financieringsbegroting, investerings- en exploitatiebegroting en ook niet onbelangrijk, begroting privé uitgaven.

Ben je klaar om je salarisadministratie uit te besteden?

Omdat alles via ons kantoor verloopt blijft alles overzichtelijk onder 1 dak en hou je voor vragen ook ons als je vertrouwde aanspreekpunt.